Mensen willen zinvol werk doen en ze verlangen van organisaties dat deze handelen vanuit betekenis. Wanneer mensen zich met hun werk, collega’s en organisatie verbonden voelen leidt dit